Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Thơ vui " Cầy ruộng "

lua14
Chồng đi làm xa, vợ ở nhà “nhớ” quá, bèn viết thư hỏi chồng:
Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?

Đọc thư xong, chồng vừa tức vừa sợ, vội viết trả lời:
Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông

Vợ gửi tiếp thư khác:


Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần éo húa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công

Chồng trả lời:
Biết ruộng lâu ngày bỏ trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua Ông, có biết không?

Vợ giải thích:
Về mặt kỹ thuật, tôi thích ông
Nhưng mà thể lực ráng nghe không
Ông cày gì để mau mệt quá
Nhiều kiểu, nhiều pha tôi thỏa lòng

Chồng:
Uh… mặt kỹ thuật đã lầu thông
Riêng phần thể lực vẫn không xong
Thôi thì đành phải qua Hàn quốc
Mua sâm bổ lực có được không?

Trả lời rồi, vẫn thấy không ổn, chồng viết tiếp:
Tui đi Hàn quốc bà ở không
Một tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng đừng léng phéng cày với cấy
Tôi mà biết được chết nghe không

Rồi tiếp thêm nữa:
Tui về khi ấy sẽ hóa Long
Làm tròn bổn phận của người chồng
Ngày cày, đêm cấy, không ngưng nghỉ
Cho bà thỏa sức thỏa ước mong

Vợ nói với chồng:
Ruộng ông không cấy cứ để không
Bày đặt đi Hàn với hoá Long
Ruộng đang hết nước làm sao cấy
Bấy giờ còn nước cấy cho xong

Chồng không chịu, viết lại:
Cái gì của ông là của ông
Ruộng ông khô nước thì mặc ông
Mùa này không cấy thì mùa khác
Cày cấy lung tung chết với ông

Vợ cố thuyết phục:
Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dzià vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công

Chồng cảnh cáo:
Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ, cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
Còn không, kẻ khác cấm cho trồng

Vợ chịu không nổi, gửi tiếp:
Ông à… cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch… thế là xong

Chồng tức giận:
Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch thế là…xong

Bà nói nữa:

Ruộng giờ lúa đã cao tới mông
Nhưng mà thủy lợi vẫn chưa thông
Quê mình giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ thông giùm có được không?

Chồng đáp:
Chưa thông thì cứ để cho ông
Ngày đêm ông vẫn đang luyện công
Thủy lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về ngày thông… đêm cũng thông!

Rồi bồi thêm một câu:

Ông về mà ruộng đã được thông
Thì bà chỉ có chết dzí ông
Không thèm cầy cấy mà chỉ giữ
Để xem thằng nào dám cấy không?

Vợ nghe nói thế, mừng quá:
Ừa, nghe ông nói tui quá mong
Chờ ngày ông về đục cho thông
Ruộng tui mở sẵn chờ ông cấy
Ông muốn lúc nào tùy ý ông.


(ST)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm