Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Hình ảnh vài cái chợ Noel xứ Đức

http://www.bonn.de/imperia/md/images/rat-verwalt-buergerdienste/pressefotos/veranstaltungen/weihnachtsmarkt_hoch.jpeg

http://www.steck-touristik.de/uploads/tx_easytourist/weihnachtsmarkt4_1.jpg


http://www.rmv.de/linkableblob/de/59040-50916/original/Frankfurt_Weihnachtsmarkt.jpg

http://img.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Bilder/00_Pressebilder/Weihnachten_und_Eisfestival/_Steigueber_23.jpg

http://img.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Bilder/Keyvisuals/Weihnachtsmarkt_header.jpg

http://www.frankfurt-tourismus.de/cms/export/system/galleries/tcf/img/bilderpool/Allgemein/5/17784.jpg

http://energyclinic.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtsmarkt-snow1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Frankfurt_Roemer_Weihnachtsmarkt_2004-11-28.JPG

http://erfurt-touristinformation.de/cms/wp-content/gallery/weihnachtsmarkt/Weihnachtsmarkt-Erfurt020.jpg

http://www.leipzig-sachsen.de/leipzig/weihnachtsmarkt/leipzig-weihnachtsmarkt_02.jpg

http://www.leipzig-sachsen.de/leipzig/weihnachtsmarkt/leipzig-weihnachtsmarkt_05.jpg

http://www.leipzig-sachsen.de/leipzig/weihnachtsmarkt/leipzig-weihnachtsmarkt_04.jpg

http://www.leipzig-sachsen.de/leipzig/weihnachtsmarkt/leipzig-weihnachtsmarkt_03.jpg

http://www.in.stuttgart.de/fotos/Weihnachtsmarkt/Weihnachtsmarkt1.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-QpUdVOIlaAs/UF788tACxgI/AAAAAAAAA9o/w9TrGRGFNkU/s1600/Goslar_Weihnachtsmarkt_Rechts.jpg

http://blog.hotel-ziegelruh.de/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_24062077_L.jpg

http://blog.carat-hotel.de/wp-content/uploads/frankfurt-weihnachtsmarkt-1.jpg

http://www.dortmunderweihnachtsmarkt.de/resources/weihnachtsmarkt-extras/dortmunder-weihnachtsmarkt.jpg

http://www.nwzonline.de/rf/image_online/NWZ_CMS/NWZ/2011-2013/Produktion/2012/12/12/JEVER/5/Bilder/JEVER_09f3c8b6-3bb6-462e-9510-d96c5b473a0e--549x337.jpg

http://www.nwzonline.de/rf/image_online/NWZ_CMS/NWZ/2011-2013/Produktion/2012/12/08/JEVER/3/Bilder/JEVER_512b407f-5da8-47e7-9338-a41ff77bba4d--575x337.jpg

http://www.nwzonline.de/rf/image_online/NWZ_CMS/NWZ/2011-2013/Produktion/2012/12/05/JEVER/5/Bilder/JEVER_baedaf8e-93d2-4e72-a97e-00f5bc3c5bfc--593x337.jpg
Chợ Noel Wilhelmshaven
http://www.nwzonline.de/rf/image_online/NWZ_CMS/NWZ/2011-2013/Produktion/2012/11/27/JEVER/WILHELMSHAVEN/Bilder/JEVER_59084e67-2c21-47a7-9cee-c863589f564c--513x337.jpg 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]