Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 2 năm 2015

Bãi Rác Luận Cựa .... ........ gà

Cao thủ võ lâm  thì có Hoa Sơn Luận Kiếm
Cao thủ gà đá đâu có chịu thua ....cũng có Bãi Rác Luận Cựa đó chứ bộ ....hehehe 


Thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 1 năm 2015

Guestbook

(Quick box này chỉ có thể nhận còm ngắn gọn mà thôi.)