Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Hình ảnh đón năm mới 2015 trên thế giới

Hình ảnh đón năm mới 2015 trên thế giớiFireworks illuminate the sky above Munich in Germany
Picture: EPA

Fireworks explode above the strip in Las Vegas to ring in the new year
Picture: AP