Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Hình ảnh đón năm mới 2015 trên thế giới

Hình ảnh đón năm mới 2015 trên thế giớiFireworks illuminate the sky above Munich in Germany
Picture: EPA

Fireworks explode above the strip in Las Vegas to ring in the new year
Picture: AP