Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Động vật với màu sắc lạ mắt.

Động vật với màu sắc lạ mắt.
#1 Black Rooster Ayam Cemani


#2 Purple Snail


#3 Nicobar Pigeon
#4 Pink Robin


#5 Blue And Green Parakeet


#6 Pink Katydid#7 Rainbow Cricket


#8 White Peacock


#9 Pink Dophin


#10 The Regal Ring-neck Snake#11 Albino Crow


#12 Indian Bull Frog


#13 Albino Squirrel


#14 Northern Cardinal


#15 Pink Orchid Mantis


#16 Chimeric Lobster


#17 Hallowen Crab


#18 Red Velvet Ant#19 Blue Lobster


#20 Red Slug
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]