Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Hình ảnh Lăng tẩm (hầm mộ) của dân (nhà giàu?) xứ Mỹ
________________
(Thêm còm từ nguồn cho những hình ảnh trên  )

chokhong's Avatar

đây không phải là "lăng tẩm của dân nhà giàu" đâu .Nghe ghê quá .Ở Mỹ bây giờ người ta muốn tiết kiệm đất cho nên người ta xây những tầng mộ như thế này .Ai cũng được mai táng ở đây chứ không riêng gì người giàu .Em vẫn đi đám tang người Việt mình an táng trong những nghĩa trang như thế này .Tiếng Anh (thật ra là Latin) gọi là Columnborium. Người ta làm như thế này cho đỡ sợ và người nhà có thể đến thăm .
______________

===> Lỡ có ai đang vào viếng thăm SuperMax ở bên ngoài cúp cầu dao điện , coi như xong . háháhá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm