Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Ảnh đẹp thơ vui : Ai về Bình Định mà coi...
Ai ra Bình Định mà coi
Con gái Bình Định ra oai đánh chồng....
Cho chừa mèo mả gà đồng
Em đá một phát lòi tròng nghe anh!Ăn vụng, bồ nhí, gái non
Co chân em đá chẳng còn cái răngCho chừa cái tật lăng nhăng
Em đá một cú là văng dzô tườngĐệ tử của tứ đổ tường
Cũng coi chừng em đá nát xương rồi đờiBia ôm, tẫm quất, tắm hơi
Em tung một đá tả tơi thân giàRượu chè, cờ bạc, đi rông
Quất thêm một đá tét mông dập bều.
Bị đá một cái tét mông
Là đời như thể sư ông trong chùa.
Đời là sắc sắc không không
Gái đá một cái sợi lông chẳng còn!
Ghi chú: Cú đá tét mông là cú đá ân tình, í lộn, cú đá ân huệ (coup de grace) -
một cú đá làm dập bều cũng có nghĩa là "chổ đó" cũng chẳng còn chi
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]