Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Những điều khiến con gái tụt hứng khi tám với chàng trai "nhạt" như thế này...

Những điều khiến con gái tụt hứng khi tám với chàng trai "nhạt" như thế này...
Tranh vui: Chát chít trên internet
Tranh vui: Chát chít trên internet
Tranh vui: Chát chít trên internet
Tranh vui: Chát chít trên internet

1 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]