Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Màn múa súng tuyệt vời (youtube clip)

Mời quý vị xem cuộc biểu diễn tuyệt đẹp
với màn múa súng tuyệt vời của đội lính Bảo Vệ Hoàng Gia Na Uy.

(bấm vào màn hình clip để có thể qua Youtube xem thêm những màn biểu diển của nhiều quốc gia khác)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm