Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Video : Giết mẹ cướp con bắt làm con nuôi .....

Leopard Adopts Baby Baboon; Kills Mother 

 

 

 

 

 

2 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm