Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Dùng Thư Pháp Vẽ Chân Dung


Dùng Thư Pháp Vẽ Chân Dung
Tác giả: Lê Vũ


Nhà thơ, nhà soạn kịch lừng danh William Shakespeare (Anh)
(23/4/1564 - 23/4/1616)Họa sĩ Pablo Picasso (Tây Ban Nha)
(25/10/1881 - 8/4/1973)Thiên tài âm nhạc Mozart (Áo)
(27/1/1756 - 5/12/1791)


Vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley (Hoa Kỳ)
(8/1/1935 - 16/8/1977)Vua hề Charlie Chaplin (Pháp)
(16/4/1889 - 25/12/1977)
Minh tinh Marilyn Monroe (Hoa Kỳ)
(1/6/1926 - 5/8/1962)
Minh tinh Sophia Loren (Ý)
(20/9/1934 - Present)
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Việt Nam)
(28/2/1939 - 1/4/2001)
Nhà thơ Xuân Diệu (Việt Nam)
(2/2/1916 - 18/12/1985)
Họa sĩ Bùi Xuân Phái (Việt Nam)
(1920 - 1988)
Đại thi hào Alexander Pushkin (Liên Xô)
(6/6/1799 - 10/2/1837)
Đại văn hào Lev Tolstoy (Liên Xô)

(9/9/1828 - 20/10/1910)

2 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]