Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Ảnh Đẹp Nghệ Thuật - Fredy Wijaya IndonesiaTea thích nhất những ảnh sau ,màu sắc ,ánh sáng ,bố cục ,tuyệt vời trên cả tuyệt vời, hy vọng anh BTV đồng ý ko ?.


bonus link cuối : chân dung tác giả Fredy WisayaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]