Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

„Ảnh đẹp tựa tranh

Cảnh thật mà đẹp người ta khen "cảnh đẹp như tranh"!
Tranh mà vẻ đẹp người ta khen "tranh y như thật"!

************
Những bức ảnh thành phố trong màn mưa của nhiếp ảnh gia Eduard Gordeev (chôm về từ http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php… )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]