Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Lưu trữ Multi.
Loading...

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Bãi Rác Luận Cựa .... ........ gà

Cao thủ võ lâm  thì có Hoa Sơn Luận Kiếm
Cao thủ gà đá đâu có chịu thua ....cũng có Bãi Rác Luận Cựa đó chứ bộ ....hehehe 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm
Dùng những mã code này để có thể cài vào còm ở nhà Ròm

Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]