Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Hoàng Xuất Hiện em của Phạm Thị Lâu Ra ...

FB Quang Fpl chắc chị là Mau Ra 
và em là Hoàng Xuất Hiện


Có hộ chiếu rồi hai chị em Lâu Ra và Xuất Hiện , Mau Ra rút tiền đi du lịch .
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm