Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Những tác phẩm đẹp được làm bằng giấy trắng
Những tác phẩm tuyệt đẹp được làm bằng giấy trắng

Đôi vợ chồng Patty và Allen Eckman ở Nam Dakota, Mỹ . Họ đã biến những trang giấy trắng thành những tác phẩm điêu khắc có tính nghệ thuật rất cao. Những tác phấm của họ nổi tiếng khắp thế giới
Hai vợ chồng phải mất đến 11 tháng để hoàn thành những tác phẩm dưới đây. Allen và Eckman bắt đầu công việc này từ năm 1988 ở Nam Dakota, Mỹ. Họ đã bán một tác phẩm với giá $47,000
Lưu ý: những loại giấy này không có chất axit

Wolf Spirit DancerTraditional DancersHoop Dancer Dancing Eagle

Powwow Practice

Hula Girl

Hawaiian Princess


Hopi-Buffalo-Dancer


Buffalo Spirit DancerSpirit HunterRushmore GoatsReplenishmentPrairie Edge PowwowPrairie Edge EncampmentPrairie Chicken Dance


Majestic CombatHunting Bulls
Hunting


His Last Hunt

White Buffalo LanceTracking GeronimoThe WaySitting Bull's VisionsLacrosse BrothersGeronimo on background

DanceChildMother Legacy

Where Eagles PrayWar Chief's Strong PrayerOffering The Medicine SkullOffering The Medicine PipeOffering The Medicine Horn


GeronimoChief's RockBlessing The HuntThe Sentinel

Lancers on rocky groundKu'uipoChief Calling The BuffaloCalling The BuffaloTo Save One


The Great EmancipatorThe Calf Roper

North West TrackersDriving The LonghornsDr Harry Depew Memorial

Colonel Al MorganBuffalo Soldier Grover HankAl Morgan's MemorialAllen Eckman's Memorial
Nguồn: Eckman Fine Art
1 nhận xét:

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm