Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Tặng côn an mạng ...Con cạc (quên dấu)

Con cạc (quên dấu)

Con vịt cạc cạc
lá thu xào xạc
lạc đàn đi lạc
cứ kêu cạc cạc

cạc cạc cạc cạc
như loa mục rạc
từ Tổng đến Hạt
quanh năm lường gạt.

Vịt đẹt cạc cạc
ăn lạc sình hạt
không như tiếng nhạc
nghe rồi muốn khạc.

Ac ạc ạc ạc
để hốt tiền bạc
nên phải nói gạt
mặc người dân mat.

Cạc cạc cạc cạc
đất nước cùng mạt
ông Tổng ông Hạt
một phường đốn mạt!.

Mưa rơi ào ạt
có con cạc cạc
vẫn cứ đi gạt
trông thật bệ rạc!

Đảng ta quạt quạt
bảy mươi năm gạt
dụ dân đi lạc
mà vẫn chưa đạt!

Cạc cạc cạc cạc...


He he he…thơ con vịt, hay không?

Nguyên Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm